نمایندگی رسمی شرکت سان اینترنت در شیراز

تعرفه اینترنت وایرلس رادیویی سان اینترنت

تمامی قیمت ها + 9% مالیات میشوند

جدیدترین تعرفه های پاییز اینترنت سان نت
 

سرویس 1 تا 6 مگ

مدت زمانحداقل سرعتحداکثر سرعتترافیک بین المللقیمت
یک ماهه1MB6MB3GB8000
یک ماهه1MB6MB5GB12000
یک ماهه1MB6MB10GB18000
سه ماهه1MB6MB9GB25000
سه ماهه1MB6MB15GB33000
سه ماهه1MB6MB30GB49000
شش ماهه1MB6MB18GB48000
شش ماهه1MB6MB30GB62000
شش ماهه1MB6MB60GB92000
یک ساله1MB6MB36GB96000
یک ساله1MB6MB60GB120000
یک ساله1MB6MB120GB174000

سرویس 3 تا 10 مگ

مدت زمانحداقل سرعتحداکثر سرعتترافیک بین المللقیمت
یک ماهه3MB10MB10GB20000
یک ماهه3MB10MB30GB42000
یک ماهه3MB10MB50GB61000
سه ماهه3MB10MB30GB55000
سه ماهه3MB10MB90GB110000
سه ماهه3MB10MB150GB165000
شش ماهه3MB10MB60GB104000
شش ماهه3MB10MB180GB212000
شش ماهه3MB10MB300GB320000
یک ساله3MB10MB120GB183000
یک ساله3MB10MB360GB399000
یک ساله3MB10MB600GB615000

سرویس 5 تا 18 مگ

مدت زمانحداقل سرعتحداکثر سرعتترافیک بین المللقیمت
یک ماهه5MB18MB10GB22000
یک ماهه5MB18MB20GB33000
یک ماهه5MB18MB50GB63000
سه ماهه5MB18MB30GB61000
سه ماهه5MB18MB60GB89000
سه ماهه5MB18MB150GB171000
شش ماهه5MB18MB60GB116000
شش ماهه5MB18MB120GB170000
شش ماهه5MB18MB300GB332000
یک ساله5MB18MB120GB222000
یک ساله5MB18MB240GB328000
یک ساله5MB18MB600GB652000

سرویس 8 تا 40 مگ

مدت زمانحداقل سرعتحداکثر سرعتترافیک بین المللقیمت
یک ماهه8MB40MB10GB32000
یک ماهه8MB40MB50GB85000
سه ماهه8MB40MB30GB87000
سه ماهه8MB40MB150GB257000
شش ماهه8MB40MB60GB159000
شش ماهه8MB40MB300GB505000
یک ساله8MB40MB120GB297000
یک ساله8MB40MB600GB955000

سرویس 20 مگ

مدت زمانحداقل سرعتحداکثر سرعتترافیک بین المللقیمت
یک ماهه20MB20MB50GB110000
سه ماهه20MB20MB150GB302000
شش ماهه20MB20MB300GB580000
یک ساله20MB20MB600GB1000000

سرویس نامحدود منصفانه

سرعتمدت زمانترافیکقیمت
2Mbpsیک ماهه20G44000
4Mbpsیک ماهه30G52000
6Mbpsیک ماهه40G690000

ترافیک مازاد

تمامی قیمت ها به تومان و با محاسبه مالیات بر ارزش افزوده (9%) می باشد.

ترافیکقیمت
1GB2000
2GB4000
3GB6000
5GB10000
10GB19000
15GB33400
20GB38000
50GB85000
100GB160000

فشفشه

زمانترافیکقیمت
1روزه3G2000
5روزه3G3500
3روزه9G5000
7روزه9G7000
5روزه19G9000
15روزه15G15000
30روزه50G30000
30روزه70G40000
30روزه100G50000

امکان سنجی و نصب و ثبت نام در محل شما از طریق تماس با شماره های زیر09173182858
071-91012154

X
Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟