آنتن رادیویی میکروتیک LHG5 با گارانتی پارس ارتباط

2900000 تومان

توضیحات

24.5 dBi

2 chain