1ماهه 160 گیگ اینترنت داخلی معادل 80 گیگ بین الملل

109000 تومان