یکساله 9600 گیگ داخلی معادل 4800 گیگ بین الملل

2825200 تومان

توضیحات

سرویس اینترنت adsl 16Mb