آنتن رادیویی میکروتیک LHG5 با گارانتی درجه 2 بدون کارتن

3900000 تومان

توضیحات

24.5 dBi

2 chain