منظور از وایرلس همان بدون سیم متصل شدن به شرکت ارئه دهنده اینترنت هست. که دو روش متداول در ایران وجود دارد یکی با استفاده از سیم کارت و یکی هم با گذاشتن آنتن رادیویی روی پشت بام و تنظیم کردن به سمت دکل های فرستنده شرکت های ISP و کابل کشیدن از پشت بام […]