تعرفه اینترنت وایرلس رادیویی همیارنت

86610 گیگ بین الملل معادل 20 گیگ داخلی512Kb129.350
86735 گیگ بین الملل معادل 70 گیگ داخلی512Kb388.700
86875 گیگ بین الملل معادل 150 گیگ داخلی512Kb6176.100
869155 گیگ بین الملل معادل 310 گیگ داخلی512Kb12352.200
87015 گیگ بین الملل معادل 30 گیگ داخلی1Mb141.200
87155 گیگ بین الملل معادل 110 گیگ داخلی1Mb3123.800
872120 گیگ بین الملل معادل 240 گیگ داخلی1Mb6247.700
873250 گیگ بین الملل معادل 500 گیگ داخلی1Mb12495.400
87420 گیگ بین الملل معادل 40 گیگ داخلی2Mb152.200
87575 گیگ بین الملل معادل 150 گیگ داخلی2Mb3156.800
876155 گیگ بین الملل معادل 310 گیگ داخلی2Mb6313.700
877320 گیگ بین الملل معادل 640 گیگ داخلی2Mb12627.500
87825 گیگ ین الملل معادل 50 گیگ داخلی4Mb166.900
87985 گیگ بین الملل معادل 170 گیگ داخلی4Mb3200.900
880180 گیگ بین الملل معادل 360 گیگ داخلی4Mb6401.800
881370 گیگ بین الملل معادل 740 گیگ داخلی4Mb12803.600
88230 گیگ بین الملل معادل 60 گیگ داخلی8Mb180.700
883100 گیگ بین الملل معادل 200 گیگ داخلی8Mb3242.200
884210 گیگ بین الملل معادل 420 گیگ داخلی8Mb6484.400
885430 گیگ بین الملل معادل 860 گیگ داخلی8Mb12968.800
88670 گیگ بین الملل معادل 140 گیگ داخلی16Mb1141.200
887220 گیگ بین الملل معادل 440 گیگ داخلی16Mb3423.800
888450 گیگ بین الملل معادل 900 گیگ داخلی16Mb6847.700
889910 گیگ بین الملل معادل 1820 گیگ داخلی16Mb121.695.000
890100 گیگ بین الملل معادل 200 گیگ داخلی20Mb1183.400
891230 گیگ بین الملل معادل 460 گیگ داخلی20Mb1335.700
892290 گیگ بین الملل معادل 580 گیگ داخلی20Mb1411.000
893310 گیگ بین الملل معادل 620 گیگ داخلی20Mb3550.000
894630 گیگ بین الملل معادل 1260 گیگ داخلی20Mb61.100.000
8951270 گیگ بین الملل معادل 2540 گیگ داخلی20Mb122.200.000
896300 گیگ بین الملل معادل 600 گیگ داخلی8-30Mb1486.200
897350 گیگ بین الملل معادل 700 گیگ داخلی10-50Mb1559.600
898500 گیگ بین الملل معادل 1000 گیگ داخلی16-50Mb1786.200
899750 گیگ بین الملل معادل 1500 گیگ داخلی20-50Mb11.160.500
9001250 گیگ بین الملل معادل 2500 گیگ داخلی30-50Mb11.834.800
9012000 گیگ بین الملل معادل 4000 گیگ داخلی40-50Mb13.0275.000
9025000 گیگ بین الملل معادل 10000 گیگ داخلی50-75Mb17.522.900
90310000 گیگ بین الملل معادل 20000 گیگ داخلی75-100Mb111.009.000

ترافیک مازاد

1GB 2.750
3GB 9.170
5GB 12.800
10GB 23.800
20GB 42.200
50GB 89.900
100GB 165.100
250GB 389.900
500GB 761.400
1000GB 1.513.700
2000GB 2.500.000
5000GB4.495.000

X
Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟