تعرفه های اینترنت رادیویی وایرلس فراهوش

بسته های یک ماهه فراهوش

تمامی قیمت ها + 9% مالیات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بسته های سه ماهه فراهوش

تمامی قیمت ها + 9% مالیات

 

 

 

 

 

 

بسته های شش ماهه فراهوش

تمامی قیمت ها + 9% مالیات

 

 

 

 

بسته های یکساله فراهوش

تمامی قیمت ها + 9% مالیات

 

 

 

 

X
Open chat
نیاز به راهنمایی دارید؟